Aktiviteter/ Jaktprov


Uppdaterades senast 2019-03-11

Vårträning

30 mars 2019 sydöstra Öland

Först till kvarn är det som gäller.

Anmälan till Anders Svensson senast 24 mars.

070-212 00 14


Träningshelg på Öland 15-16 juni.

Kom och träna apportering i två dagar. Både i vatten och på land. ... Lokalavdelningen arrangerar träning i två dagar för vorstehklubbens alla medlemmar med Erik Sandell vid rodret. Anmäl till Erik via mail eriksandell1@gmail.com // 1200 kr per ekipage. Först till kvarn....

Årsmöte

söndag 17 mars kl 13.00 Skedhult, eksjö


Aktiviteter 2019

ordinarie viltspårprov 28/4 inkl KM

Utställning Lessebo 12/5

Eftersöksprov Jönköping 7/7

Eftersöksprov Ljuder 11/8

Eftersöksprov Boxholm 18/8 inkl KM

Fältprov Öland 21-22/9

Fältprov Renstad 28-29/9


Provledarutbildning.


Klubben kommer anordna en provledarutbildning till våren.

Är du intresserad av att gå denna? Hör då av dig till någon i styrelsen.


Mvh Styrelsen


Rutiner kring anmälan!


Jaktprov och viltspår

Anmälan till alla ordinarie och särskilda prov sker elektroniskt.

En egenskapsblankett ska alltid bifogas till.

Viktigt att den är komplett och korrekt ifylld. Kom ihåg att spara ner blanketten på en dator innan den bifogas. 


Särskilda prov ska anmälas senast 3 dagar innan till Erik Sandell, eriksandell1@gmail.com.

Uppgifter om domare, provledare och provort ska bifogas.

Hundar ska anmälas enligt ovan.


Kostnad: 500.-/per jaktprov

Bg 5466-3174

Swish 123 615 85 39 (ange plats och hundens namn)


Anmälan


http://www.vorsteh.se/kmanmjaktprov.html


Egenskapsblankett


http://www.vorsteh.se/Filer/Eg-blankett/SVK eg-blankett 20141101.pdf


Statligt jaktkort skall alltid uppvisas vid våra jaktprov.

Läs mer på nedan länk.


https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/


Priser 2018


Jaktprov


Ordinarie fältprov 500.-

Ordinarie eftersöksprov 350.-

Ordinarie viltspårprov 350.-

Särskilt fältprov 350.-

Särskilt eftersöks prov 350.-

Särskilt viltspårprov 350.-


Utställning


Valp, junior, veteranklass 150.-

Championklass 200.-

Övriga klasser 300.-


Bg 5466-3174

Swish 123 615 85 39 (ange plats och hundens namn)